Uw woning verkopen of verhuren

Wat mag u van Terpstra Makelaardij verwachten?

Zeker in deze moeilijke tijden gaat het bij de verkoop van uw woning natuurlijk om het volgende: een zo vlot mogelijke verkoop met een maximaal haalbare opbrengst in combinatie met een correcte afhandeling van de transactie. Niet meer en niet minder. Onze dienstverlening is erop ingericht om in alle omstandigheden het optimale resultaat voor u te behalen. 

Wilt u een oriënterend gesprek omtrent de verkoop (of verhuur) van uw woning, neem dan contact met ons op.

Doordachte verkoopstrategie
De eerste stap naar verkoop is het kennismakingsgesprek. Gedetailleerd bekijken wij uw woning en geven een waardeschatting. Vervolgens bepalen we met u de verkoopstrategie. Dat is meer dan alleen prijsbepaling. Het is ook een reele inschatting van de verkooptijd, de opleverdatum, mee te verkopen roerende goederen, te melden gebreken en het al dan niet vooraf verrichten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat of de bodem. Tevens geven wij u advies hoe u eventueel de verkoopbaarheid van uw woning kunt vergroten.

Breed koperspubliek
Terpstra Makelaardij brengt uw woning onder de aandacht bij een breed koperspubliek:
- via het intranet van de NVM-makelaars worden alle woningzoekenden geattendeerd op uw woning
- via de meest bezochte woningsite www.funda.nl
- via de eigen website www.terpstramakelaardij.nl
- via een uitgebreide etalagepresentatie op ons kantoor
- via een uitgebreide verkoopbrochure
- eventueel via een te koop bord of raambiljet voor het attenderen van de directe omgeving
In goed overleg met u wordt bepaald welke media ingezet zullen worden.

Bezichtigingen
De afspraken voor bezichtigingen van uw woning worden in goed overleg met u gepland. U kunt de bezichtigingen volledig aan ons overlaten. Wij zijn ook aanwezig als belangstellenden meerdere keren willen kijken of als er onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Alle kandidaat-kopers verstrekken wij een uitgebreide verkoopbrochure waarin wij uw woning op een passende en correcte wijze presenteren. Een juiste informatieverstrekking is van wezenlijk belang en daar besteden we dan ook de nodige aandacht aan. U wordt over het verloop van de bezichtiging zo mogelijk direct geïnformeerd door de betreffende makelaar.

Onderhandelen
Als een kijker geïnteresseerd is in uw woning en de onderhandelingen opent, begint voor veel verkopers een spannende fase. Terpstra Makelaardij is uw professionele partner die zakelijk en realistisch onderhandelt. Niet alleen over de prijs, maar ook over oplevertermijn, mee te verkopen goederen, onderzoeken en voorbehouden. Uiteraard alles in goed overleg met u.

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst schriftelijk vastleggen, de financieringstermijn bewaken, de overdracht bij de notaris en de inspectie eraan voorafgaand; de correcte afhandeling van de verkoop kunt u met een gerust hart aan Terpstra Makelaardij overlaten. De inhoud van de contracten nemen we met u door, het tekenen moet u uiteraard zelf doen. Wij zijn desgewenst aanwezig bij de overdracht bij de notaris. Onverwachte zaken kunnen we dan ter plekke nog oplossen.